Als ik naar mezelf kijk en de manieren waarop ik nadenk, kom ik tot de conclusie dat de gave van fantasie meer voor mij betekend heeft dan welk talent voor abstract denken dan ook.
(Albert Einstein, wetenschapper)

In een maatschappij die snel verandert, is het voor kinderen belangrijk dat ze over genoeg creativiteit en verbeelding beschikken om de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen. Een krachtige manier om die verbeelding van kinderen te stimuleren is door ze fantasierijke verhalen te vertellen.

Kinderen voorbereiden op een veranderende maatschappij

In de afgelopen tientallen jaren is de maatschappij in een hoog tempo veranderd. Zo waren er twintig jaar geleden nog maar nauwelijks computers en begon pas vijftien jaar geleden het internet bekender te worden. Smartphones? Bestaan zo'n vijf jaar. Ongeveer net zo lang als de 'sociale media' (Facebook / Twitter etc.).

We kunnen leerlingen in het onderwijs niet voorbereiden op veel van de uitdagingen en problemen die er over tien jaar zullen zijn. Simpelweg omdat we die nog niet kennen!

Juist in deze tijd is het daarom enorm belangrijk om creativiteit, verbeeldingskracht en out-of-the-box-denken te stimuleren bij kinderen. Daardoor zullen ze in staat zijn om oplossingen te bedenken voor problemen die we nu nog niet kennen, en uitdagingen aan te gaan die nu nog niet bestaan.

Verbeelding bij verhalen vertellenVerbeeldingskracht

Via tv en computerspelletjes krijgen kinderen al jong heel veel beelden binnen. Beelden en geluiden worden hen daarbij als kant-en-klare-pakketjes aangereikt. Ze hoeven hun verbeelding nauwelijks te gebruiken, want alles is al voor ze 'verbeeld'.

Bij een goed verteld verhaal wordt juist wel een beroep gedaan op het verbeeldingsvermogen van kinderen. Kinderen construeren de 'beelden' terwijl er verteld wordt. Beelden die overigens niet alleen bestaan uit 'plaatjes', maar ook uit geluiden, smaken, geuren, gevoelens e.d. Beelden die voor elk kind uniek zijn, omdat ze gekoppeld worden aan de beelden die het kind al heeft.

Verbeeldingskracht is net als een spier. Hoe meer je die traint, hoe sterker hij wordt. Hoe meer je door het vertellen van verhalen de innerlijke verbeelding van kinderen aanspreekt, hoe groter hun verbeeldingskracht en fantasie wordt.

Creativiteit en out-of-the-box-denken

Het is belangrijk dat we in het onderwijs kinderen bepaalde elementaire vaardigheden en strategieën bijbrengen. De basisvaardigheden van lezen, schrijven en rekenen vallen daaronder. In het huidige basisonderwijs wordt er meer en meer gefocussed op die vaardigheden. Het zijn stuk voor stuk vaardigheden die je kunt toetsen en waarbij er op elke vraag precies één goed antwoord mogelijk is. Denk aan rekensommen, spellingdictees en zo snel mogelijk woordjes lezen.

De realiteit is dat we in het onderwijs kinderen dienen voor te bereiden op een maatschappij waar op heel veel uitdagingen en problemen niet één goed antwoord is. Wetenschappers en ondernemers, designers en politieagenten, leerkrachten en psychologen; allemaal zijn ze bezig met uitdagingen en problemen waar creativiteit en verbeeldingskracht essentiële vaardigheden zijn. De maatschappij zit voor elk mens vol met uitdagingen en problemen die vragen om out-of-the-box-denken, om nieuwe oplossingen.

Wonderlijke verhalen (sprookjes, mythes, sagen) zijn bij uitstek verhalen waarin de personages originele keuzes maken. Waar oplossingen gevonden worden die 'eigenlijk niet kunnen'. Ze zitten vol rolvoorbeelden voor een kind om 'out-of-the-box' te denken en geven ruimte om met nieuwe, inventieve, eigen oplossingen te komen.

Fantasierijke verhalen voor intelligente kinderen

Als je intelligente kinderen wil, lees ze dan sprookjes voor. Als je wilt dat ze nog intelligenter worden, lees ze dan nog méér sprookjes voor.
(Albert Einstein, wetenschapper)

Dit citaat van Albert Einstein moet je natuurlijk met een korreltje zout nemen. Tegelijkertijd zit er wel een kern van waarheid in. Immers, wonderlijke verhalen prikkelen de fantasie van kinderen, vooral als ze goed verteld worden. Ze versterken het verbeeldingsvermogen en het creatieve vermogen om oplossingen te zien die niet zo voor de hand liggen. En is dat laatste niet juist ook een kenmerk van intelligentie?

Verhalen vertellen in de klas

Voor de ontwikkeling van kinderen is het om meerdere redenen belangrijk dat er binnen het onderwijs veel verhalen verteld worden. In een eerder artikel werd al aangegeven dat je met het regelmatig vertellen van verhalen de sfeer in de klas bevordert.

In dit artikel is naar voren gekomen hoe belangrijk het is dat er binnen het onderwijs aandacht is voor de ontwikkeling van verbeeldingskracht en creativiteit. Voor kinderen essentieel om in deze snel veranderende maatschappij de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen gaan. Het vertellen van fantasierijke verhalen in de klas is bij uitstek een manier om die creatieve vermogens en verbeeldingskracht bij kinderen te stimuleren.

Ga naar boven